Làm thế nào để chia lại data cho nhiều sale cùng lúc?

Sử dụng tài khoản Admin, Sale leader để thực hiện chia số cho Sale

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Tại mục 4.2 Hồ sơ khách hàng sử dụng các bộ lọc để tìm kiếm ra các data muốn chia

Last updated