Làm thế nào để vận đơn có thể sửa lại thông tin đơn hàng trước khi đẩy hàng đi?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Vào mục 5.1 Đăng đơn

3. Sửa thông tin đơn hàng -> Bấm nút Cập nhật đơn

Last updated