Hôm nay Ads ra được bao nhiêu số điện thoại?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

Bước 1. Truy cập Mục 2.1 Marketing dashboard Bước 2. Lựa chọn bộ lọc thời gianngày hôm naykiểu ngàyngày data về hệ thống

Bước 3. Xem Cột (3) Số Contact để biết chính xác số contact về trong ngày.

Tips:

  • Contact nhiều nhưng không ra được doanh số thì ảnh hưởng đến việc tối ưu ngân sách quảng cáo.

  • Bạn nên cho nhân sự điền ngân sách của từng nguồn quảng cáo vào để có báo cáo chính xác nhất.

Last updated