2.2 Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Top 10 Marketing có doanh thu cao nhất.

2. Chọn thời gian cần xem sau đó bấm nút Tìm kiếm

Bảng xếp hạng cập nhật liên tục realtime tạo động lực cho các marketing liên tục cố gắng.

Lưu ý: Trong trường hợp marketing đó không nằm trong top 10 sẽ hiện ở cuối cùng của BXH

3. Theo dõi tỷ lệ chốt đơn

Tỷ lệ chốt đơn hiện cũng với bảng xếp hạng sau khi chọn khoảng thời gian cần theo dõi.

4. Lựa chọn "Chọn tác nghiệp không hiển thị thống kê"

Doanh số của bảng 2.2 tính theo Ngày sale chốt đơn, và đã trừ hoàn hủy

Update 03/2021

Last updated