6.1 Đối soát đơn

Giúp kế toán nắm bắt chính xác được số lượng đơn hàng đã hoàn và đã thanh toán

1. Vào menu , chọn 6. Kế toán ---> 6.1 Đối soát đơn

2. Sau khi đơn hàng ở trạng thái Đã thanh toán/ Đã hoàn/Đã giao hàng/ Hủy vận đơn/Giao hàng một phần thì hệ thống sẽ chuyển sang Đối soát nội bộ, Kế toán chỉ cần Tích vào ô trống hệ thống sẽ tự động tính Doanh số thực tế.

 • Buớc 1: Kế toán chọn một trong các trường hợp: Đã thanh toán, Đã hoàn, Đã giao hàng, Hủy vận đơn, Giao hàng một phần

 • Bước 2: Chọn tích các ô cần đối soát nội bộ

3. Trong truờng hợp Kế toán muốn đối soát hàng loạt những đơn được đơn vị vận chuyển gửi sẽ thao tác như sau:

 • Bước 1: Chọn ký hiệu 3 dấu gạch ngang màu xanh góc dưới bên trái màn hình, chọn ký hiệu Cập nhật trạng thái giao hàng.

 • Bước 2: Popup hiện ra, ở đây Kế toán Copy hàng loạt mã đơn hàng và Dán vào ô trống điền mã đơn.

 • Bước 3: Chọn trạng thái giao hàng cần thay đổi.

 • Bước 4: Chọn Cập nhật

4. Đối soát đơn bằng excel như sau:

 • Bước 1: Chọn kí hiệu 3 gạch ngang màu xanh góc dưới bên trái màn hình, chọn Đối soát đơn bằng Excel.

 • Bước 2: Chọn Tải mẫu Excel, điền đủ thông tin:

Lưu ý:

 1. Bắt buộc nhập mã đơn hoặc mã vận đơn. Trong đó mã đơn là mã Pushsale, mã vận đơn là mã đơn vị vận chuyển trả về sau khi đăng đơn

 2. Bắt buộc nhập tổng tiền đơn hoặc tiền thu hộ. Trong đó tổng tiền đơn là giá trị thành tiền đơn hàng - tổng chiết khấu đơn ( nếu có) - phí vận chuyển thu của khách ( nếu có ) , tiền thu hộ là giá trị sau cuối sau khi trừ các chi phí phát sinh mà bên giao vận thu của khách hộ người bán

 • Bước 3: Tại popup Cập nhật đối soát, chọn file excel mới tải Lưu ý:

 • Bước 4: Click Đối soát.

Lưu ý: Chỉ có thể tích đối soát trong các trường hợp:

 • Đã hoàn

 • Đã thanh toán

 • Đã giao hàng

 • Hủy vận đơn

 • Giao hàng một phần

Updated 11/2022

Last updated