2. Tạo campaign trên AccessTrade

Bước 2. Tạo campaign trên AccessTrade

1. Truy cập tài khoản ADV trên AccessTrade

Nhập đầy đủ các trường thông tin sau đó bấm Update, chú ý các trường sau:

  • Domain: Chỉ nhập domain, không nhập https://www. (VD: push1000.vn)

  • Tracking Template: Hệ thống tự động hiển thị theo Domain đã nhập

  • Token: Dán Token đã copy ở Bước 1

5. Sau khi tạo Commission thành công, Anh/Chị cần bật Commission bằng cách chọn Active như ảnh bên dưới

Last updated