Cấu hình Zalo OA (Cấu hình ZNS)

  1. Bấm vào ô chọn loại anh/chị muốn thiết lập tin nhắn mẫu: ZALO

Chú thích

Tên: Theo như đăng kí với Zalo

Zalo Template Id: Theo như đăng kí với Zalo

Mẫu zalo: Nội dung là mẫu được duyệt của Zalo (ZNS). Tuy nhiên lưu ý cần thay đổi biến khớp với Pushsale

VD:

customer_name => {quy_khach} : Tên khách hàng

order_code => {ma_don_hang} : Mã đơn hàng

phone => {khach_hang_phone} : Số điện thoại của khách hàng

order_date => {ngay_dat_hang} : Ngày đặt hàng của khách hàng

product_name => {san_pham} : Tên sản phẩm

quantity => {so_luong} : Số lượng hàng của đơn

...

Quý khách lưu ý:

  • Các tên biến cần đúng định dạng và chính xác như những biến Pushsale cung cấp, Khi khai báo biến chỉ điền form như: {quy_khach},{khach_hang_phone}....

Danh sách biến: Dựa theo các biến khai báo ở trên mẫu Zalo , các biến cách nhau bởi dấu ","

Tin nhắn mẫu: Quý khách điền thông tin y hệt phần Mẫu Zalo (ZNS)

VD mẫu tin nhắn "Cảm ơn khách hàng sau khi đặt hàng" :

Lưu ý:

  • Nếu là mẫu SMS thì dùng mẫu không dấu

  • Sau khi tạo SMS, ZALO OA (ZNS) phải liên hệ Pushsale để tiến hành phê duyệt mẫu tin nhắn với nhà mạng viễn thông

  • Gửi mẫu phê duyệt 1 lần, nếu không được duyệt thì xóa mẫu cũ tạo mẫu mới

  • Mỗi trường thông tin sẽ có số lượng kí tự giới hạn khác nhau

Last updated