4.1.7 Lên đơn cho khách cũ

Lên đơn cho khách cũ trong trường hợp sale/telesale đã up sale thành công

2. Sale/ Chăm sóc khách hàng khi chăm sóc khách có thể thêm đơn cho khách cũ

Updated 04/2020

Last updated