1. Đăng đơn / Hủy đăng đơn

Sau khi team sale chốt đơn, kế toán quản lý kho sẽ là người thực hiện thao tác đăng đơn để các đơn vị giao nhận đến nhận hàng và giao cho khách.

Kho có 2 cách để đăng đơn:

I. Đăng đơn bằng tích chọn từng đơn để đăng

1. Truy cập vào phần 5.1 Đăng đơn

2. Chọn Bộ lọc thời gian (tùy chọn các ngày) => Tìm kiếm

3. Chọn Kho tương ứng => Lựa chọn các đơn hàng ở trang thái Chờ vận đơn

4. Chọn đơn hàng muốn đăng => Chọn Đăng đơn

II. Đăng nhiều đơn dựa theo các bộ lọc

1. Truy cập vào phần 5.1 Đăng đơn

2. Nhấn Đăng đơn

3. Chọn Bộ lọc thời gian (tùy chọn các ngày) => Tìm kiếm

4. Chọn Kho tương ứng

5. Chọn Đơn vị giao hàng( nếu muốn đăng đơn theo từng đơn vị giao vận)

6. Lựa chọn trạng thái đơn hàng rồi nhấn Kiểm tra => Sau đó nhấn Đăng đơn

Với giao diện mới này thì Thủ kho khi đăng đơn sẽ theo dõi được số lượng đơn đang được xử lý, Số đơn đã xử lý, Số đơn thành công.

Lưu ý: Đối với những đơn hàng có hiển thị (Đơn hàng chưa tính phí VC)

  1. Để đăng được những đơn có hiển thị (Đơn hàng chưa tính phí VC) tài khoản kho thao tác như sau:

  • Bộ phận giao vận sẽ phải tính lại phí giao vận mới có thể đăng đơn

  • Tổng giá trị của đơn hàng (= tiền hàng + phí ship) sẽ có thể tăng lên do cộng thêm phí vận chuyển (vì trước đó phí ship bằng 0)

Lưu ý: Trường hợp Hủy đăng đơn từ các đơn vị giao vận thì BẮT BUỘC phải ấn làm mới mã đơn rồi mới thao tác đăng lại. Nếu vẫn đăng theo mã cũ hệ thống bên giao vận sẽ không ghi nhận Trường hợp đăng đơn báo lỗi cần thay đổi mã đơn để đăng lại BẮT BUỘC phải check lại bên web giao vận nếu đã tồn tại đơn thì hủy đi, tránh tình trạng lên trùng đơn nhiều lần.

Last updated