63. Làm thế nào để xuất excel nhiều trang cùng lúc được?

Để xuất excel nhiều trang cùng lúc, anh chị vui lòng thao tác nhu sau:

Bước 1: Tại nội dung cần xuất excel, anh/chị chọn bộ lọc sao cho phù hợp nhất với tệp data cần xuất file

Sau khi chọn xong bộ lọc phù hơp, anh/chị click vào Tìm kiếm

Bước 2: Anh chị chọn vào icon chức năng ở góc trái bên dưới màn hình và chọn "Xuất excel"

Lưu ý:

Nếu tick chọn vào các bản ghi data thì chỉ xuất được đúng những bản ghi cần xuất

Nếu không tick chọn cụ thể sẽ xuất theo bộ lọc Tìm kiếm

Mỗi lần xuất tối đa được 3000 bản ghi

Nếu đơn vị có nhu cầu xuất nhiều hơn 3000 bản ghi mà không muốn thao tác xuất nhiều lần, vui lòng gửi mail cho kĩ thuật Pushsale để được hỗ trợ

Last updated