1.6.10 Thiết lập số lượng ký tự tối thiểu trên ô tìm kiếm

Trên hệ thống Pushsale có rất nhiều ô tìm kiếm ở các màn hình khác nhau, có thể là tìm kiếm theo họ tên, số điện thoại, mã đơn....

Tuy nhiên, mỗi đơn vị có nhu cầu tìm kiếm khác nhau, do đó Pushsale cung cấp tính năng "Thiết lập số lượng ký tự tối thiểu trên ô tìm kiếm" để mỗi đơn vị có thể tự cấu hình để phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

Các bước thực hiện như sau:

  1. Nhập số lượng vào ô "Thiết lập số lượng ký tự tối thiểu trên ô tìm kiếm"

  2. Bấm Cập nhật

    Update 04/2020

Last updated