Kết nối Botbanhang

Pushsale đã liên kết với ứng dụng chatbot của Bot Bán Hàng. Sau khi người dùng liên kết thành công, các contact từ chat theo kịch bản Bot Bán Hàng sẽ chuyển từ Facebook sang hệ thống Pushsale.

Bước 1. Thực hiện trên https://botbanhang.vn/page

  1. Đăng nhập vào Facebook

  2. Trên Page muốn kết nối, nhấn vào Inbox Pages

  3. Trên màn hình giao diện tin nhắn, nhấn nút Tùy chỉnh Widget ở góc phải màn hình, sau đó chọn Thêm App =>> nhấn truy cập Chợ ứng dụng

  4. Tại mục "Tất cả ứng dụng" chọn Pushsale - Quản lí bán hàng =>> Ấn Cài đặt ngay =>> Chọn các Page muốn Cài đặt và nhấn Đồng ý

  5. Ở popup thiết lập Page chọn các cài đặt sau:

  • Vị trí hiển thị chọn ''bên phải''

  • Kích cỡ chọn ''lớn'' (100%)

  • Nhóm nhân viên hiển thị chọn ''Tất cả''

Sau đó bấm "Đồng ý"

6. Trên màn hình "Cài đặt Pushsale.vn Widget", đăng nhập tài khoản Sale =>> Sau đó nhấn OK

7. Quay về màn hình tin nhắn Botbanhang, nhấn nút Hoàn thành ở góc phải màn hình.

8. Tạo một đơn hàng trực tiếp trên Botbanhang, điền đầy đủ thông tin đơn hàng =>> Sau đó chọn Chốt đơn

Bước 2. Thực hiện trên https://pushsale.vn

Đăng nhập vào tài khoản sale, kiểm tra đơn hàng vừa chốt ở Botbanhang

Lưu ý : Chỉ tài khoản Sale mới có thể lên đơn trên Botbanhang

Last updated