Kho muốn hủy đăng đơn thì phải làm sao?

Trường hợp 1: Đơn chưa được tiếp nhận

Trong trường hợp đơn vị giao vận chưa tiếp nhận đơn hàng đó, thì anh/chị đăng nhập vào tài khoản Kho và thực hiện tác nghiệp Hủy đăng đơn như sau:

1. Truy cập vào phần 6.1 Đăng đơn

2. Chọn Bộ lọc thời gian (tùy chọn các ngày) => Tìm kiếm

3. Chọn Kho tương ứng => Lựa chọn các đơn hàng ở trang thái Đã đăng đơn

4. Chọn đơn hàng muốn hủy đăng đơn => Chọn Hủy đăng đơn trong danh mục Menu ở góc dưới cùng bên trái màn hình.

Trường hợp 2: Đơn đã được Đơn vị giao vận tiếp nhận

Trong trường hợp đơn vị giao vận đã tiếp nhận và xử lý đơn hàng đó thì tại bộ phận Kho không thể thực hiện các thao tác liên quan đến Hủy đăng đơn nữa. Nếu đơn vị có thể hủy đơn trực tiếp bên web giao vận thì có thể nhắn NVKD hoặc CSKH Pushsale hỗ trợ hủy trên hệ thống Pushsale ( Hủy không thông qua API, nghĩa là không tự động hủy bên web giao vận được, phải tự thao tác hủy thủ công bên web giao vận)

Last updated