28. Xuất file excel đang bị che số điện thoại

Doanh nghiệp hiện tại đang xuất file excel nhưng bị mã hóa số điện thoại bằng ký tự ***

Anh/chị cần làm rõ lại là chức vụ nào khi xuất excel đang bị che số điện thoại:

  • Admin

  • Nhân viên: kế toán, chia số, kho vận, ,...

Để thông báo lại cho nhân viên Pushsale chính xác.

Việc số điện thoại bị mã hóa khi xuất file excel là do doanh nghiệp đang bật tính năng bảo mật “Che số điện thoại”. Tính năng này giúp giảm thiểu sự thất thoát data trong quá trình vận hành.

Để có thể tắt tính năng “Che số điện thoại”, Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Nhân viên kinh doanh phụ trách để được hỗ trợ xử lý.

Last updated