115. Làm thế nào để phân quyền sale theo nguồn dữ liệu

Để phân quyền sale theo nguồn dữ liệu, anh/chị vui lòng thao tác như sauChọn 2. Marketing ---> 2.5 Kết nối Facebook ---> 2.5.1 Tạo nguồn dữ liệu

Chọn Chỉnh sửa nguồn dữ liệu

Tại đây, anh/chị chọn sale được ưu tiên

Bấm Lưu

Last updated