Dành cho admin

Tài khoản Admin đăng nhập vào app xem được màn Tác nghiệp của Sale và check xem được báo cáo của tất cả các bộ phận

Đăng nhập vào tài khoản Admin trên app -> Hiện màn Tác nghiệp Sale, Báo cáo tiến độ doanh số

  1. Tại màn Tác nghiệp

Màn Tác nghiệp của tài khoản admin cũng giống màn Tác nghiệp của Sale. Admin sẽ xem được toàn bộ contact của tất cả sale và các đơn hàng đã được chốt trong khoảng thời gian được chọn

  1. Báo cáo

Báo cáo tiến độ KPI doanh số cả công ty, tiến độ thời gian tháng và các thông tin tổng quan liên quan các phần: Marketing, Telesale, Kho, Giao hàng, Nhân sự, Doanh thu, CSKH, Kế toán

Vào Báo cáo và chọn phần anh/chị muốn xem số liệu, chọn Thời gian, Kiểu ngày, Bộ lọc Chiết khấu. -> Hiển thị Ngân sách, Doanh số, Tỷ lệ chốt, Số contact

Xem chi tiết các chức năng của từng báo cáo Tại đây

Nếu anh/chị cần xem 1 danh mục thì đối với các thông tin không cần xem, mình nhấp chọn vào để ẩn các thông tin nhé ạ

  1. Một số tính năng Admin có thể thực hiện trên App

  • Tính năng phân bổ data

Nhấn đúp vào contact cần phân bổ -> Chọn Phân bổ ngay

Chọn Sale muốn phân bổ và tác nghiệp cần, sau đó bấm nút Phân bổ

  • Tính năng bật, tắt nhận dữ liệu tài khoản

Đăng nhập vào tài khoản Admin -> Mục Cá nhân -> Chọn Bật/Tắt nhận dữ liệu

Điền thông tin Thời gian, Chọn nhóm

Last updated