4.1.8 Tin nhắn nội bộ

Được sử dụng trong trường hợp sale, care đơn, kế toán muốn gửi thông tin của mỗi đơn hàng cho nhau để có thể tiện lợi trong việc xử lý đơn hàng.

Ví dụ: Sale chốt đơn, gửi sang Care đơn. Sau đó khách thay đổi 1 tuần sau mới nhận hàng. Lúc này sale sẽ gửi tin nhắn kèm theo đơn hàng để Care đơn chưa đăng đơn ngay.

Bước 2. Nhập thông tin cần ghi chú, sau đó bấm Gửi

Nếu có thêm tin nhắn với, chỉ cần tải lại trang web, nội dung mới sẽ được hiển thị

Updated 04/2020

Last updated