34. Làm sao để in hóa đơn bán hàng ?

Để có thể in hóa đơn bán hàng thì khách hàng sử dụng tài khoản chức vụ kho truy cập vào phần in đơn tại mục 5.1 Đăng đơn ( tài khoản chức vụ kế toán thì vào 6.1 Đối soát đơn )

Chọn Menu ở dưới bên trái màn hình, chọn In đơn ( Ảnh minh họa)

Sau đó tại màn hình in đơn khách hàng vui lòng lựa chọn mục In hóa đơn sau đó bấm Làm mới bản in để có thể thực hiện in hóa đơn như bình thường

Có thể tùy chỉnh Hóa đơn người gửi và Hóa đơn Footer trên mẫu in bằng cách điền text vào các ô như ảnh

Last updated