1. Đăng đơn bị lỗi do vấn đề của phía đối tác giao hàng thì phải làm thế nào?

Có 2 phương án để xử lý vấn đề này:

1. Anh/Chị có thể đăng đơn với phương thức thủ công, sau đó xuất file excel để đăng đơn trực tiếp trên website của đơn vị giao hàng. Sau một thời gian, phía đơn vị giao hàng gửi lại cho anh/chị danh sách để đối soát. Lúc này, kế toán bên mình sẽ lấy ra danh sách mã đơn giao vận tương ứng với mã đơn hệ thống của các đơn đã đăng thủ công, từ đó cập nhật trạng thái đơn hàng bằng excel một cách nhanh chóng nhất.

2. Nếu không muốn thao tác thủ công, anh chị vui lòng chờ phía đơn vị giao hàng sửa lỗi sau đó tiến hành đăng đơn như bình thường. Pushsale sẽ cố gắng đốc thúc phía đơn vị vận chuyển xử lý nhanh nhất có thể, và sẽ báo lại anh/chị ngay khi hệ thống hoạt động bình thường nhé!

Last updated