Tôi muốn lấy cả địa chỉ chi tiết và số lượng, sản phẩm từ ladipage về có được không?

Hoàn toàn có thể lấy được địa chỉ chi tiết và số lượng, sản phẩm từ ladipage về Pushsale. Các bước thực hiện như sau: 1. Cần đặt đúng tên trường trong ladipage

Tên trường

Mô tả

Sẽ hiển thị tại Pushsale

name

Tên khách hàng

Họ tên khách hàng

phone

Số điện thoại

Số điện thoại

message

Tin nhắn

Tin nhắn

email

Email

Tin nhắn

state

Tỉnh thành

Tự động điền vào ô Tỉnh/Tp

district

Quận huyện

Tự động điền vào ô Quận/huyện

ward

Phường xã

Tự động điền vào ô Phường/xã

address

Địa chỉ chi tiết

Số nhà/đường/ngõ/nghách

products

Sản phẩm

  • Tự động tạo các dòng sản phẩm tại pop-up chốt đơn (nếu thiết lập đúng tên sản phẩm trên pushsale)

  • Hiển thị "không thấy sản phẩm: tên sản phẩm" trong mục Tin nhắn

quantity

Số lượng

Hiển thị số lượng tại cột SL (nếu đúng sản phẩm)

coupon

Mã giảm giá

Hiển thị tại mục Tin nhắn

Anh/chị cần thiết lập đúng tên trường trong ladipage, thực hiện như ảnh bên dưới:

2. Cần cập nhật lại để gán API cho tất cả các trường vừa mới thêm/chỉnh sửa, sau đó bấm Xuất Bản lại.

Nếu thực hiện đầy đủ, hệ thống sẽ cho kết quả như hình bên dưới:

Last updated