6. Cài đặt tổng đài

Doanh nghiệp check được đơn vị mình đang sử dụng loại tổng đài nào

Cách thực hiện như sau:

1. Truy cập vào tài khoản Admin

Khách hàng check được hiện tại đơn vị đang sử dụng tổng đài nào, tổng đài nào không sử dụng.

Last updated