5. Kho

Áp dụng cho tài khoản "Thủ kho". Quản lý kho thực hiện các tác nghiệp xử lý đơn hàng, tự động thống kê số lượng sản phẩm hiện có, báo cáo nhập hay xuất kho.

Last updated