25. Lỗi điện thoại vẫn ghi âm lại và nghe lại được nhưng không có xuất hiện trên hệ thống Pushsale

Trường hợp này cuộc gọi vẫn đang đồng bộ nhưng hơi chậm. Thực hiện các bước sau:

Bước 1: Trên điện thoại tắt rồi mở lại Wifi, mở lại app PushCall

Bước 2: Trên điện thoại vào Cài đặt -> Pin -> tắt chế độ Tiết kiệm Pin

Bước 3: Trên điện thoại vào Cài đặt -> Pin -> giới hạn sử dụng dưới nền -> Tắt "đặt Ứng dụng không dùng vào CĐ nghỉ"

Bước 4: Trên điện thoại vào Cài đặt -> Pin -> Các cài đặt pin khác -> Tắt "Tối ưu hoá pin"

Bước 5: Thực hiện gọi bình thường để cuộc gọi tiếp tục đồng bộ

Trong trường hợp Doanh nghiệp dã hoan thành hết tất cả bước trên nhưng vẫn không đồng bộ file ghi âm về hệ thống Pushsale, lúc này anh/chị vui lòng liên hệ livechat để các bạn CSKH hỗ trợ báo kỹ thuật kiểm tra lại hệ thống.

Last updated