Cập nhật thông tin khách hàng

Cập nhật lại thông tin của khách hàng

I. Cập nhật thông tin khách hàng tại màn hình Quản lý khách hàng 360.

 1. Cập nhật lại thông tin khách hàng

 • Họ tên

 • Tuổi

 • Tình trạng hôn nhân

 • Thu nhập TB tháng

 • ,...

3. Quan hệ gia đình:

 • Mối quan hệ

 • Họ tên

 • Ngày sinh

 • Độ tuổi.

 1. Tính năng khách hàng 360

KH 360 sẽ tự động tính tuổi, bổ sung địa chỉ giao hàng gần nhất, tự động ghi nhận doanh số mua lại của KH

Cụ thể: Với các đơn trạng thái Đã giao hàng, Đã thanh toán, Giao hàng 1 phần, bản ghi thông tin KH 360 sẽ tự động cập nhật số lần mua lại và tổng doanh số mua lại của khách hàng. (Đơn vị có thể tự cập nhật thủ công dữ liệu, sau đó hệ thống sẽ tự động cộng thêm mới vào số liệu có sẵn trong bản ghi KH360)

Lưu ý: Hệ thống tự động ghi nhận từ thời điểm 7/2022, không check toàn bộ thông tin có trên hệ thống từ trước đến nay nên sẽ dẫn đến sai số liệu với những khách hàng cũ chưa từng được cập nhật dữ liệu

II. Cập nhật thông tin khách hàng tại màn hình Tác nghiệp Telesale, Hồ sơ khách hàng

 1. Cập nhật lại thông tin khách hàng

 • Họ tên

 • Tuổi

 • Tình trạng hôn nhân

 • Thu nhập TB tháng

 • ,...

3. Quan hệ gia đình:

 • Mối quan hệ

 • Họ tên

 • Ngày sinh

 • Độ tuổi.

Last updated