150. Làm thế nào để CSKH đọc lại ghi chú của Sale?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Vào mục 4.1 Tác nghiệp Telesale -> Bấm vào Lịch sử tác nghiệp ở cột Kết quả

2. Màn hình hiển thị pop-up Lịch sử tác nghiệp -> Bấm vào Xem danh sách lịch sử các đơn cùng số điện thoại

-> Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ ghi chú được lưu của số điện thoại đó.

Tips:

Last updated