38. Tại sao data từ Facebook về không hiển thị họ tên khách hàng mà lại hiển thị dãy số

Lý do data về từ Facebook được hiển thị dưới dạng dãy số là do nhằm hạn chế tình trạng bị miss số từ các nguồn kết nối Facebook

Pushsale đưa ra phương án nhận biết dấu hiệu và cách khắc phục sự cố như sau: Đối với các nguồn kết nối Facebook, khi sđt về hệ thống Pushsale, tên khách hàng sẽ tự động chuyển đổi từ kí tự text sang kí tự dãy số

VD: Lan Nhi Lê = 19081997....

Cách khắc phục

  • Đối với TK Sale:

Vẫn thao tác tác nghiệp bình thường, sđt sẽ không thay đổiĐồng thời sale sẽ báo lại cho maketing kiểm tra lại nguồn kết nối để kịp thời xử lýSau khi Marketing đã kết nối lại thành công sale click vào hộp nội dung chat ở màn đơn để xem tên chính xác của khách hàng

  • Đối với TK Marketing:

Sau khi nhận thông tin từ sale, marketing sẽ vào check lại kết nối và kết nối lại VD: Một nguồn được cho là mất kết nối và miss số facebook sẽ được cảnh báo session hết hạn, tài khoản thay đổi quyền quản trị của fanpage.... điều marketing cần làm là Remove account và liên kết lại với Pushsale.

Last updated