1. Danh sách cấu hình

Màn hình hiển thị danh sách cấu hình đã được thêm

Để thêm mới cấu hình nhấn nút “Thêm” điền các thông tin bắt buộc có dấu (*). Click vào button Thêm mới để lưu cấu hình vừa tạo.

Sau khi đã cấu hình thành công các bạn vào mục 5.1 Đăng đơn để tạo hóa đơn

Lưu ý: Những đơn ở trạng thái đã đăng sẽ hiển thị icon thêm hóa đơn

Chú ý: 1 số trình duyệt tự động chặn khi lấy file hóa đơn nên người dùng cần tích chọn cho phép để có thể xem được hóa đơn

Last updated