Cấu hình Chatbot

  1. Bấm vào ô chọn loại anh/chị muốn thiết lập tin nhắn mẫu: Chatbot

  2. VD: Nội dung tin nhắn mẫu:

Cam on {quy_khach} da dang ky {san_pham} cua chung toi.

Xin chào anh/chị {quy_khach}, sản phẩm {san_pham} đang trong quá trình vận chuyển. Vui lòng để ý điện thoại để nhận hàng nhé!

Chào {quy_khach}, cảm ơn đã mua {san_pham} số lượng {so_luong} của chúng tôi, mã đơn hàng của bạn là {ma_don_hang} với tổng tiền {tong_tien}, phí vận chuyển {phi_van_chuyen}.

Last updated