60. Làm thế nào để chỉnh sửa combo

Để chỉnh sửa combo quý khách hàng cần:

Bước 1: Truy cập mục combo tại 1.3.2

Bước 2: Chọn nhấn vào icon chỉnh sửa tại combo cần sửa

Lưu ý: Phải tắt phần áp dụng combo đi trước khi chỉnh sửa.

Bước 3: Chỉnh sửa lại các thông tin của combo và lựa chọn cập nhật để hoàn thành chỉnh sửa sau đó nếu muốn áp dụng ngay thì tích thêm ô sử dụng để combo được ap dụng khi lên đơn mới

Last updated