1.6.17.1 Gán Source Facebook cho Marketing

Cho phép gán tự động cho Marketing chỉnh sửa đầu tiên Landing tự động (Facebook)

Áp dụng trong trường hợp đơn vị muốn setup với tài khoản Facebook này sẽ gán cho tài khoản Marketing này trên Pushsale. Cách làm như sau:

2. Tích chọn vào ô Cho phép gán tự động cho MKT chỉnh sửa đầu tiên Landing tự động (chỉ áp dụng Contact mới)

3. Sau đó bấm Cập nhật

  • Khi bài post được gắn source tự động, hệ thống sẽ chưa tính bài post cho Marketing nào. Sau khi 1 bạn Marketing đầu tiên vào Danh sách bài post, bấm Lưu thì nguồn bài post đó sẽ được tính cho bạn Marketing đó

  • Từ đó về sau, các bài post (tạo source tự động từ Facebook) được đăng bởi tài khoản Facebook này sẽ tự động nhận là của Marketing đó, không cần cấu hình thủ công từng bài post nữa.

Last updated