18. Làm thế nào để thu hồi số của sale?

Admin, Sale leader, Chiaso chỉ thu hồi lại được số khi đơn đó chưa được chốt

Cách 1. Để thu hồi lại số của sale theo bộ lọc, sử dụng tài khoản Admin . Hướng dẫn chi tiết xem tại đây

Tính năng này không mở sẵn cho các đơn vị. Đơn vị có nhu cầu cần liên hệ bộ phận kinh doanh để được hỗ trợ cài đặt.

Cách 2. Sử dụng tài khoản Admin

Vào mục 4.2 Hồ sơ khách hàng.

Tick vào số cần thu hồi, chọn Chuyển phân bổ lại sau, các số này sẽ thu hồi về cho tài khoản Admin Hướng dẫn chi tiết xem tại đây

Last updated