Data khách hàng

Nhập contact từ comment/ inbox vào hệ thống pushsale như thế nào?

TH1: Có nhiều bạn Marketing, mỗi bạn chạy quảng cáo một số bài trên Page Facebook, có 1 bạn care Page:

Tạo các Landing Form, mỗi Landing Form tương ứng với 1 bạn Marketing. Bạn care page nhập data khách hàng vào Landing Form của bạn marketing chạy bài quảng cáo.

TH2: Nhân viên trực page có thể tạo luôn đơn hàng:

Nhân viên trực page tạo đơn hàng thủ công, sau đó chọn nguồn Landing của Marketing chạy quảng cáo bài post đó.

TH3: Nhân viên marketing import data thủ công

Nhân viên marketing tạo 1 Landing Page, kết nối vào hệ thống Pushsale, nhập data khách hàng vào Landing Form để đẩy data về hệ thống. Nếu có nhiều data khách hàng, nhân viên marketing báo Admin import data khách hàng bằng file Excel.

Data khách hàng về nhưng không thống kê trong Dashboard Marketing

Do Admin chưa duyệt việc chia data cho Sale nào nên trong Dashboard Marketing chưa hiển thị thông tin khách hàng.

Tôi không dùng Landing Page để chạy quảng cáo mà chạy các hình thức Click to Mess; Facebook tương tác; Bài giới thiệu trên KOL thì đo lường như thế nào?

Nhân viên Marketing tạo Landing Form tương ứng với các hình thức quảng cáo và kết nối với hệ thống Pushsale qua API. Data thu được từ nguồn nào thì nhập vào Landing Form tương ứng.

Muốn đo lường contact của các nguồn khác Hotline - Bạn bè giới thiệu - Đại lý thì thiết lập tài khoản như thế nào?

Tương tự như trường hợp nhân viên marketing import data thủ công. Nhân viên marketing tạo 1 Landing Page, kết nối vào hệ thống Pushsale, nhập data khách hàng vào Landing Form để đẩy data về hệ thống. Nếu có nhiều data khách hàng, nhân viên marketing báo Admin import data khách hàng bằng file Excel.

Trường hợp Marketing mang lại contact chuyển đổi thành khách hàng, sau đó khách hàng mua lại sản phẩm thì contact đó có được tính vào hiệu quả của Marketing không?

Có tính.

Trường hợp Marketing 1 mang về 1 số nhưng số đó không chốt được đơn. Sau đó Marketing 2 lại mang về chính khách hàng đó nhưng chốt được đơn. Hệ thống tính hiệu quả tính cho 2 marketing như thế nào

TH1: Mỗi Landing Page do 1 bạn Marketing phụ trách và bán 1 mặt hàng khác nhau thì hệ thống tính đó là 2 contact khách hàng, doanh số tính cho bạn Marketing quảng cáo sản phẩm khách hàng mua.

TH2: Mỗi Landing Page do 1 bạn Marketing phụ trách nhưng cùng bán 1 loại mặt hàng. Hệ thống sẽ báo contact trùng, khi đó nếu Admin xóa contact trùng thì doanh số tính cho bạn Marketing có Landing Page khách hàng đăng ký trước. Nếu Admin không xóa trùng thì doanh số tính cho bạn Marketing có Landing Page khách hàng đã mua hàng.

Tại sao contact chia cho sale không đều?

  • Nhân viên Marketing không chọn tất cả nhân viên sale nhận được data

  • Data trùng, hệ thống chia về cho sale đang chăm sóc

  • Admin bật tắt Nhận dữ liệu không đều

  • Data khách hàng đổ về hàng ngày ít hơn số lượng sale nhận data

Ý nghĩa của mục Nhập thủ côngDuyệt là gì?

  • Tick chọn Nhập thủ công: Khi sale lên đơn hàng thủ công thì được phép chọn nguồn landing này

  • Duyệt: Chỉ Admin mới được quyền tick chọn Duyệt, mục đích là để Admin xác nhận lại các thông tin cấu hình của Marketing đã đúng chưa.

Last updated