1.4.5 Tự vận chuyển

Đối với các doanh nghiệp không sử dụng giao vận của 5 đơn vị trên sẽ tiến hành gửi hàng đi thủ công

Sau khi sale chốt đơn, kế toán đăng đơn và gọi shipper đến nhận hàng. Trong quá trình giao nhận, kế toán tự kiểm soát trạng thái đơn hàng và tiền hàng với shipper.

Updated 04/2020

Last updated