10. Kho báo hết hàng thì phải làm sao để thêm sản phẩm vào?

Để thêm sản phẩm vào kho, anh chị cần sử dụng tài khoản kho, truy cập vào mục 6.4 Lịch sử nhập xuất kho, sau đó bấm nút Thêm mới. Chi tiết xem tại: https://docs.pushsale.vn/5.-kho-van/4.-lich-su-xuat-nhap/5.4.2-nhap-xuat-san-pham

Last updated