109. [Pushcall] Gọi ra từ hệ thống gặp lỗi: Tài khoản chưa đăng kí số hotlines

Nguyên nhân: Do sim chưa được đăng kí

Giải pháp:

  1. Check lại xem đã kích hoạt sim chưa

  2. Kích hoạt sim rồi thì check lại xem sim còn hạn sử dụng không

Cách thực hiện:

Sử dụng tài khoản Admin vào 9.1.3 Tổng đài User

Chọn "Danh sách số điện thoại"

Check hạn của sim tại cột "Ngày hết hạn"

Last updated