1.15.3 Danh sách đơn hàng lỗi

Cập nhật danh sách đơn hàng lỗi từ Shopee về Pushsale

2. Chọn kho và shop đã kết nối (chọn kho áp dụng với đơn vị kết nối kho với Shopee)

3. Nhấn button Lấy danh sách đơn chưa có trên hệ thống để hiển thị các đơn lỗi từ Shopee về Pushsale

Mỗi một đơn đều có trạng thái mô tả lỗi để người dùng có thể sửa và đồng bộ lại đơn hàng.

Anh/Chị có thể xuất Excel đơn hàng lỗi để kiểm tra và theo dõi

Last updated