8. Làm thế nào để thay đổi SDT người nhận khi lên đơn?

Nếu muốn thay đổi sdt người nhận khi lên đơn, tại pop-up chốt đơn, anh/chị vui lòng bỏ tích ở ô "Khách hàng là người nhận" và tiến hành cập nhật thông tin người nhận ngay bên dưới. Chi tiết xem tại: https://docs.pushsale.vn/cau-hoi-thuong-gap/4.telesale/khach-hang-mua-hang-nhung-nguoi-nhan-la-nguoi-khac-lam-sao-them-duoc-so-dien-thoai-nguoi-nhan

Last updated