Khắc phục lỗi từ ladipage

Hiện nay Ladipage có một số thay đổi.

1. Tất cả các thông tin (sản phẩm, số lượng, địa chỉ):

Ngoài việc được đưa vào hệ thống Pushsale với đúng các trường thông tin về:

  • Tên sản phẩm

  • Số lượng

  • Danh mục hành chính, địa chỉ

thì sẽ được hiển thị tất cả trong mục tin nhắn, giống như hình sau:

2. Hướng dẫn cách kết nối lại

Anh/Chị hãy thực hiện như sau:

Bước 1: Vào phần chỉnh sửa trang ladipage, bấm vào Form, chọn Lưu Data --> chọn cấu hình đã thiết lập trước đó

Chọn Làm mới lại danh sách, chọn đúng API vừa cập nhật ở bước 3. Sau đó, bấm nút Cập nhật

Bước 5. Thực hiện Xuất bản.

Trong trường hợp này, nếu Anh/Chị tích chọn vào ô "Gửi API qua ladipage", số sẽ về 2 lần trên Pushsale.

Updated 04/2020

Last updated