123. Cách in đơn mẫu in Tiktok Shop

Pushsale triển khai mẫu in Tiktok để cải thiện hiệu năng cho phần quét mã đơn

Cách thức thao tác: Bước 1: Sử dụng tài khoản Admin/Kế toán/ Kho vào màn 5.1 Thủ kho tác nghiệp hoặc 6.1 Kế toán tác nghiệp

Bước 2: Lựa chọn lọc các đơn Tiktok theo bộ lọc Phương thức giao hàng và bấm Tìm kiếm

Bước 3: Lựa chọn In đơn mẫu Tiktok

Ảnh minh họa:

Ngoài ra khách hàng vẫn có thể sử dụng mẫu in của Pushsale bằng cách in đơn như thông thường

Last updated