2. Lịch sử đăng ký gói dịch vụ

Khách hàng chủ động trong việc xem thời hạn hợp đồng, thời điểm hết hạn và minh bạch trong thanh toán

  1. Khách hàng vào mục 1.1.2 Lịch sử đăng ký gói dịch vụ -> Chọn Loại hợp đồng (PushSale Advance, Pushsale Basic, Tổng đài PushCall, Tổng đài OmiCall, Tổng đài EZ Call, SMS, Zalo ZNS, Khác)

  1. Hiển thị Mã hợp đồng, Loại hợp đồng, Ngày thanh toán, Ngày hết hạn, Thời gian sử dụng,...

Last updated