1.4.1 Kết nối VN post

Sau khi API với Pushsale, kế toán đăng đơn lên sẽ tự động gửi thông tin đến VN Post, đơn vị giao vận sẽ chuyển hàng cho khách. Tình trạng gửi hàng sẽ được cập nhật thường xuyên.

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

I. Kết nối VN Post version 2

Bước 2: Tại cấu hình giao hàng, chọn VN POST; điền đầy đủ các trường thông tin sau:

  • Phiên bản: 2.0

  • Tài khoản

  • Mã khách hàng VNPOST (là mã CRM trên hệ thống VNPost)

Sau đó bấm nút Kết nối. Hệ thống VNPost sẽ gửi lại thông tin thành công

Bước 3. Nhập mã bưu cục xử lý (nếu cần) và bấm Lưu

Xem hướng dẫn chi tiết dưới đây

Truy cập vào web my.vnpost.vn

  • Mã Đơn vị là mã CRM

  • Tiếp theo người dùng cần vào tài khoản Vnpost để cài đặt như sau:

Tài khoản => Cài Đặt => Cài đặt tài khoản => Cấu hình đối tác: tích chọn Pushsale để cho phép tạo đơn hàng

Vậy là anh chị đã kết nối xong VN Post với Pushsale!

Pushsale chỉ có thể hiển thị một số trạng thái đơn hàng mà VNPost cho phép gửi về, chi tiết như sau:

Trạng thái trên VNPostTrạng thái trên Pushsale

Đã tạo

Đã đăng

Chuyển cho bưu tá

Đang xử lý

Đang lấy hàng

Đang lấy hàng

Lấy hàng không thành công

Không lấy được hàng

Lấy hàng thành công

Đã lấy hàng

Bưu cục đã nhận hàng

Đã lấy hàng

Lấy hàng thất bại

Không lấy được hàng

Hủy thu gom

Hủy vận đơn

Hủy giao hàng

Đang hoàn

Đang vận chuyển

Đang giao hàng

Đã đến BC phát

Đang giao hàng

Đang giao hàng

Đang giao hàng

Chuyển tiếp

Đang giao hàng

Đã giao hàng

Đã giao hàng

Trường hợp Hủy đăng đơn từ VNPOST thì BẮT BUỘC phải ấn làm mới mã đơn rồi mới thao tác đăng lại. Nếu vẫn đăng theo mã cũ hệ thống VNPOST sẽ không ghi nhận

Last updated