6. Bộ lọc và tìm kiếm

Hệ thống cung cấp các bộ lọc và tìm kiếm giúp kế toán lọc và tìm kiếm dễ dàng, chính xác hơn

  1. Tìm kiếm theo Họ tên và số điện thoại

2. Bộ lọc theo các tác nghiệp

Quản kho chỉ cần bấm vào mỗi tác nghiệp khác nhau, hệ thống sẽ hiển thị đơn hàng tương ứng

3. Các bộ lọc khác

Updated 04/2020

Last updated