Làm sao để xem lại đoạn hội thoại khách chat với Fanpage?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

Tips:

  • Mục đoạn hội thoại Facebook chỉ xuất hiện trên những contact đổ về tự động nếu kết nối Pushsale với Fanpage

  • Telesale nên dựa vào các thông tin trong đoạn chat để chuẩn bị kịch bản tư vấn tốt nhất cho từng khách hàng.

Last updated