3. Tại sao số về hệ thống nhưng không được chia cho sale?

Đối với vấn đề này, có thể do 1 số trường hợp như sau:

1. Admin chưa duyệt nguồn

2. Số đó trước đây đã được chia cho 1 sale, nhưng thời điểm số đó về hệ thống một lần nữa thì sale này đang bị tắt nhận data

3. Đơn vị thiết lập Sale leader chia số thủ công, nhưng nguồn lại không cho phép Sale leader được bán

4. Nguồn chỉ cho phép 1 sale được bán, nhưng lúc số về từ nguồn này, sale lại bị tắt nhận data

Anh/Chị chủ động check trước giúp em nhé, em sẽ kiểm tra lại và báo lại nguyên nhân cho mình sau 5 phút nữa ạ.

Last updated