1.6.11 Buộc thay đổi mật khẩu lần đầu

Nhằm đảm bảo tính bảo mật cho các tài khoản, hệ thống cung cấp chức năng Buộc thay đổi mật khẩu lần đầu.

Khi admin tích chọn vào ô này, các tài khoản trong đơn vị nếu chưa từng đổi mật khẩu (vẫn sử dụng mật khẩu mặc định khi được cấp) sẽ hiển thị thông báo yêu cầu đổi mật khẩu, và tự động chuyển hướng về màn hình "Đổi mật khẩu".

Nếu người dùng bỏ qua và không đổi mật khẩu, người dùng đó sẽ không thể sử dụng được hệ thống, vì khi mở màn hình bất kì, hệ thống đều sẽ tự động chuyển hướng về màn hình "Đổi mật khẩu".

Các bước thực hiện như sau:

2. Nhấn vào "Buộc thay đổi mật khẩu toàn đơn vị"

3. Bấm Ok để hoàn tất

Update 04/2020

Last updated