1.4.2 Kết nối Viettel Post

Sau khi API với Pushsale, kế toán đăng đơn lên sẽ tự động gửi thông tin đến Viettel Post, đơn vị giao vận sẽ chuyển hàng cho khách. Tình trạng gửi hàng sẽ được cập nhật thường xuyên.

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

Bước 2: Tại cấu hình giao hàng, chọn VIETTEL POST ; điền đầy đủ các trường thông tin sau:

  • Tài khoản

  • Mật khẩu

  • Thông tin người gửi (có thể hiểu là kho): Chọn cửa hàng của kho trùng với thông tin cửa hàng trên Viettel Post để tránh việc lệch giá vận chuyển

  • Dịch vụ gia tăng (không bắt buộc): Để trống ô này mặc định là bưu tá đến lấy hàng, nhập text "GNG" là dịch vụ cộng thêm tức là khách hàng sẽ gửi hàng tới bưu cục.

Sau đó bấm nút Kết nối. Hệ thống sẽ tự động tạo Mã token Viettelpost.

Bước 3. Chọn thông tin người gửi và dịch vụ vận chuyển (nếu cần). Sau đó bấm Lưu

Lưu ý: Anh/Chị có thể xem hướng dẫn chi tiết tại ô màu vàng

Pushsale chỉ có thể hiển thị một số trạng thái đơn hàng mà ViettelPost cho phép gửi về, chi tiết như sau:

Trạng thái trên ViettelPost

Trạng thái trên Pushsale

Chờ lấy hàng

Đã đăng

Giao bưu tá đi phát

Đã lấy hàng

Đang vận chuyển

Chờ duyệt hoàn

Đang hoàn

Duyệt hoàn

Đang hoàn

Chuyển hoàn bưu cục gốc

Đang hoàn

Đang giao hàng

Đang giao hàng

Phát tiếp

Đang giao hàng

Phát thành công

Đã giao hàng

Hoàn thành công

Đã hoàn

Chờ duyệt chuyển hoàn

Không giao được

Do Viettelpost chỉ gửi trạng thái cuối cùng là "Đã giao hàng" nên khách hàng cần cập nhật thủ công trạng thái này sang "Đã thanh toán" để có thể đối soát nội bộ.

Với đơn đang hoàn, Viettelpost sẽ chỉ hiển thị "Đang hoàn" => "Đã hoàn" thay vì như trước đây là "Đang hoàn => Đang lấy hàng => Đang hoàn"

Một số lưu ý về các phương thức vận chuyển của Viettelpost

Tên phương thức

Mô tả của phương thức

VCN

Chuyển phát nhanh

Giao toàn quốc. Đối với tuyến huyện, xã thuộc danh mục vùng sâu, xa (khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát thỏa thuận) cộng thêm 20% phụ phí kết nối

LCOD

Thu hộ nội miền và liên miền - đường bộ

NCOD

Thu hộ liên miền - đường bay

V02

Thu hộ nội tỉnh

VHT

Phát hỏa tốc

Đối với các tỉnh Hà Nội, HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ thời gian tính từ 12h đối với bưu gửi nhận trước 11h cùng ngày và tính từ 24h đối với bưu gửi nhận trước 18h cùng ngày. Đối với các tỉnh khác chỉ tiêu thời gian tính từ 24h cùng ngày. Trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định

VTK

Không thu hộ liên miền, nội miền

PTN

Phát trong ngày nội tỉnh

Đơn hàng sau 16:00 hoặc Chủ nhật , ngày lễ sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo Địa danh Ngoại thành thời gian nhận - phát cộng thêm 6 giờ, giá cước nhận ngoại thành bằng phát ngoại thành

PHS

Phát hôm sau nội tỉnh

Đơn hàng sau 16:00 hoặc Chủ nhật , ngày lễ sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo Địa danh Ngoại thành thời gian nhận - phát cộng thêm 6 giờ, giá cước nhận ngoại thành bằng phát ngoại thành

Updated 04/2020

Last updated