4.1.17 Sử dụng chiết khấu sản phẩm, lên đơn có sản phẩm tặng

Khách hàng có nhu cầu sử dụng các tính năng này vui lòng liên hệ với Nhân viên kinh doanh hoặc bộ phận CSKH để được hỗ trợ bật tính năng

  1. Tính năng hiển thị chiết khấu sản phẩm và cho phép sửa giá trị chiết khấu sản phẩm

  • Trước khi bật tính năng:

Sản phẩm hiển thị Đơn giá, Số lượng, Thành tiền, Chiết khấu theo đơn hàng

  • Sau khi bật tính năng:

Sản phẩm hiển thị Đơn giá, Số lượng, Thành tiền, Chiết khấu theo từng sản phẩm, Chiết khấu theo đơn

Anh/Chị có thể sử dụng chiết khấu sản phẩm theo % hoặc chiết khấu theo tiền

  1. Tính năng hiển thị quà tặng và sửa quà tặng sản phẩm trong đơn hàng

  • Trước khi bật tính năng:

Sản phẩm hiển thị Đơn giá, Số lượng, Thành tiền, Chiết khấu theo đơn hàng

  • Sau khi bật tính năng:

Đơn hàng hiển thị Sản phẩm , Số lượng đơn, Số lượng tặng. VD Sản phẩm Iphone vàng, ở cột SL tổng điền 1, SL Tặng điền 1, thì sản phẩm Iphone vàng hiển thị là sản phẩm tăjng, có giá đơn là 0đ

Sản phẩm tặng khi đăng đơn đối với các đơn vị sử dụng kho, sẽ được tính trong số lượng xuất bán sản phẩm để đối soát

Last updated