5. Phân quyền tài khoản theo Kho

I. Cấu hình tài khoản Kho theo Kho

Bước 1. Truy cập vào tài khoản Admin. Chọn 1. Quản trị đơn vị -> 1.6 Cấu hình chức năng Mục A dòng 9

Bước 3. Điền tài khoản Kho vào mục Quản kho

Lưu ý: Tài khoản Kho được add vào mục Quản kho có thể xem các đơn ở kho đó, không chọn xem được các Kho khác nếu không được phân quyền Quản kho

Tài khoản Kho vẫn có thể tìm kiếm được đơn của Kho khác trên thanh tìm kiếm. Nếu đơn vị không muốn cho Kho tìm kiếm được đơn của Kho khác, liên hệ Chuyên viên kinh doanh hoặc bộ phận CSKH để được hỗ trợ bật tính năng.

II. Cấu hình tài khoản Admin, Kế toán theo Kho

Đối với các đơn vị có nhu cầu sử dụng phân quyền Admin, Kế toán theo Kho, vui lòng liên hệ với Chuyên viên kinh doanh hoặc bộ phận CSKH để được hỗ trợ bật tính năng này.

Bước 3. Điền tài khoản Admin/Kế toán vào mục Quản kho -> Ấn Cập nhật

Bước 4. Sử dụng tài khoản Admin, Kế toán vào 5.1, 6.1 -> Tài khoản Admin, Kế toán được add vào mục Quản kho có thể xem các đơn ở kho đó, không chọn xem được các Kho khác nếu không được phân quyền Quản kho

Phân quyền tài khoản theo Kho chỉ đang áp dụng ở 5.1, 6.1

Admin lên đơn ở 4.1 vẫn sẽ nhìn được các Kho khác để lên đơn và chốt. Và Admin có thể tìm kiếm được đơn mình chốt.

Last updated