2. Hướng dẫn sử dụng OmiCall

Sau khi đăng ký, doanh nghiệp sẽ được cung cấp 1 đầu số cố định để sử dụng và thao tác gọi trực tiếp bằng máy tính

Thiết lập sale thực hiện cuộc gọi đi

Bước 1: Doanh nghiệp liên hệ Pushsale để tạo tổng đài

Bước 2: Doanh nghiệp gửi danh sách nhân viên để Pushsale thiết lập chức năng cuộc gọi đi cho các sale.

Bước 3: Sau khi doanh nghiệp giao dịch thành công việc mua tổng đài thì các sale thực hiện cuộc gọi trực tiếp trên máy tính làm việc ( có yêu cầu kết nối loa và tai nghe)

Last updated