4.1.9 Theo dõi trạng thái care đơn

Với mỗi đơn hàng sau khi sale chốt đơn, sale đều có thể theo dõi trạng thái care đơn một cách chủ động, để có hướng xử lý nhanh nhất nếu cần.

1. Sử dụng tài khoản Sale, tại màn hình Tác nghiệp telesale, tìm đến đơn hàng cần theo dõi trạng thái care đơn

2. Tại cột Trạng thái giao hàng, trạng thái care đơn chính là dòng chữ màu tím bên dưới cùng.

Có 4 trạng thái care đơn, bao gồm:

  • Giao ngay

  • Chờ giao

  • Hoãn giao hàng

  • Sale vừa cứu đơn (Cách thực hiện xem tại mục 3.1.12 Xác nhận cứu đơn)

Sale vừa cứu đơn dùng trong trường hợp đơn đã chốt, đã đăng đơn nhưng vì 1 lý do nào đó khách hàng không nhận nữa. Sau đó sale đã gọi lại và thuyết phục khách hàng thành công. Khi đó Sale sẽ cập nhật đơn hàng thành Sale vừa cứu đơn để care đơn/kế toán nắm được.

Updated 04/2020

Last updated